U četvrtak, 12.04.2018., od 09:00 sati do završetka radova, mogući su povremeni prekidi i/ili usporavanje servisa koje SIC pruža svojim korisnicima.

U srijedu, 11.04.2018., od 09:30 sati do završetka radova, mogući su povremeni prekidi i/ili usporavanje servisa koje SIC pruža svojim korisnicima.

U utorak, 10.04.2018., od 07:30 sati do završetka radova, mogući su povremeni prekidi i/ili usporavanje servisa koje SIC pruža svojim korisnicima.