Riješene poteškoće u radu sso servisa sustava AAI@EDUHR na dan 29.07.2015.

30.07.2015

 

Na jučerašnji dan 29.07.2015. od 12 - 15 sati je SSO servis sustava AAI@EDUHR radio usporeno i s poteškoćama.

Smetnja je bila uklonjena i sustav je ponovo bio dostupan i normalno radio.

Zahvaljujemo na strpljenju.