Usporen rad SSO servisa sustava AAI@EduHr

11.11.2015

Poštovani kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da je SSO servis sustava AAI@EduHr danas (11. studenog
2015.) od 13:45 do 14:24 sata radio usporeno zbog DDoS napada kojeg smo
trpili.

Srdačan pozdrav,

-- 
Mijo Đerek, dipl. ing.,
predstojnik Sektora za posredničke sustave i podatkovne usluge

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce), www.srce.unizg.hr
, tel. +385 1 616 55 88 fax: +385 1 616 55 59