UNIRI - Office 365

13.11.2015

Kroz Sveučilišni informatički Centar Sveučilišta u Rijeci svim djelatnicima Sveučilišta u Rijeci omogućeno je korištenje usluge Office 365.

Prednosti ove usluge su:
.         omogućuje pohranu 1TB podataka u oblaku,
.         mogućnost korištenja Office alata online,
.         5 besplatnih instalacija Office 365 ProPlus za računala (PC/MAC),
.         5 besplatnih instalacija za pametne telefone / tablete.


Pristup djelatnicima omogućen je na stranici : https://portal.office.com.

Detaljnije o svemu možete vidjeti u uputi za spajanje na sustav i instaliranje dostupnih aplikacija na: http://sic.uniri.hr/files/Dokumenti/Upute/UputaOffice365_1_1latest.pdf .

Omogućavanje korištenja usluge Office 365 za studente vezano je uz preusmjeravanje njihove elektroničke pošte na Office365. Primarna adresa elektroničke pošte () i dalje ostaje ista.

Predviđeno preusmjeravanje pošte planirano je za vikend 12./13. prosinca.
Stari mail sustav na serveru posta.uniri.hr i pristup na web verziju https://mail.uniri.hr/ ostat će dostupan sljedećih 6 mjeseci. U tom periodu studenti će moći prebaciti svoje poruke na novi sustav ili ih arhivirati.
Od vikenda 12./13. prosinca studenti će primati elektroničku poštu na Office 365 sandučić elektroničke pošte, odnosno za one koji su imali podešeno preusmjeravanje na Google mail i na njega.

Detaljnija obavijest i upute o proceduri za studente će biti dostavljena
naknadno.