Upute za uslugu Office 365 za studente

07.12.2015


Svim studentima Sveučilišta u Rijeci omogućena je usluga Office 365.
Preusmjeravanje elektroničke pošte (preusmjeravanje MX rekorda) na poštanski sandučić u sklopu usluge Office 365 odradit ćemo za vikend s 12. na 13. prosinac 2015. godine.
Upute za korištenje usluge možete naći na: http://sic.uniri.hr/files/Dokumenti/Upute/UputaOffice365_studenti_1_1.pdf

Pristup studentima omogućen je na stranici: https://portal.office.com.
Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem elektroničke pošte na e-mail adresu: .