Usluga Virtual Private Server (VPS) je usluga SIC-a koja korisnicima usluge omogućava upotrebu virtualnih poslužitelja i omogućava korisnicima zadovoljavanje njihovih trajnih potreba za poslužiteljskim kapacitetima i to s razinom podrške standardnom za moderni podatkovni centar.

Standardni virtualni poslužitelj u okviru usluge je sljedećih svojstava:
2 procesora (vCPU)
8 GB radne memorije (vRAM)
100 GB diskovnog prostora
jedna IPv4 adresa u javnom adresnom prostoru rezerviranom za pružanje usluge.

Na virtualnom poslužitelju instaliran je operacijski sustav Debian Linux ili Windows Server 2012 R2.

Korisnik je obvezan koristiti uslugu sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, sukladno sa svrhom koja je navedena u Zahtjevu te poštujući uvjete i načine korištenja sukladno Pravilniku.

Usluga Virtual Private Server može se koristiti bez naknade, a može se zatražiti tako da se na e-mail adresu  pošalje popunjeni i ovjereni skenirani obrazac.

Trenutno nismo u mogućnosti udovoljiti novim zahtjevima.