Djelatnici korisničke podrške Sveučilišnog informatičkog centra pružaju uslugu administriranja i održavanja računala i periferne opreme, sukladno Pravilniku o sigurnosti informacijskih sustava Sveučilišta u Rijeci (24. ožujka 2015.)

Strogo nam je zabranjeno obavljanje bilo kakvih administrativnih zadataka na opremi koja nije u vlasništu Sveučilišta u Rijeci, centra, sastavnice ili odjela. Sveučilišni informatički centar održava opremu na dvije lokacije, zgradi rektorata i kampusu Trsat.

Sukladno Pravilniku o sigurnosti informacijskih sustava Sveučilišta u Rijeci, korisnik može zatražiti administratorske ovlasti nad svojim računalom tako da na e-mail adresu  pošalje ispravno popunjene skenirane obrasce.