Često postavljeno pitanje

Kako pristupam sveučilišnom sharepoint portalu?

Pristupate preko adrese https://spp.uniri.hr koristeći svoj @uniri.hr AAI@EduHr elektronički identitet.