Svim studentima i djelatnicima Sveučilišta u Rijeci dostupna je usluga korištenja elektroničke pošte.

E-mail sustavi i načini korištenja ovise o statusu korisnika. Radi preglednosti i jednostavnosti, podjela je prikazana u tablici:

Status korisnika Ustanova E-mail sustav Web sučelje Korisničko ime E-mail adresa Ograničenje
Student Sve Office 365 https://portal.office.com/ 50 GB
Djelatnik APURI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime
Djelatnik EFRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime
Djelatnik FFRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime
Djelatnik FMTU Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime
Djelatnik FZSRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime
Djelatnik GRADRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime
Djelatnik MEDRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime
Djelatnik OBRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime
Djelatnik OFRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime
Djelatnik OIRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime
Djelatnik OMRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime
Djelatnik PFRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime
Djelatnik PRAVRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime
Djelatnik RITEH Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime
Djelatnik Sveučilište u Rijeci Exchange https://owa.uniri.hr/owa/ UNIRI\korisnicko.ime 3 GB
Djelatnik SVKRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime
Djelatnik UFRI Exchange https://owa.uniri.hr/owa UNIRI\korisnicko.ime 3 GB

*navedene E-mail adrese smatraju se službenim adresama u sustavima koji su u nadležnosti SIC-a.