Svim studentima i djelatnicima Sveučilišta u Rijeci dostupna je usluga korištenja elektroničke pošte.

E-mail sustavi i načini korištenja ovise o statusu korisnika. Radi preglednosti i jednostavnosti, podjela je prikazana u tablici:

Status korisnika Ustanova E-mail sustav Web sučelje Korisničko ime E-mail adresa Ograničenje
Student Sve Office 365 https://portal.office.com/ korisnicko.ime@student.uniri.hr korisnicko.ime@student.uniri.hr 50 GB
Djelatnik APURI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime korisnicko.ime@apuri.uniri.hr
Djelatnik EFRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime korisnicko.ime@efri.uniri.hr
Djelatnik FFRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime korisnicko.ime@ffri.uniri.hr
Djelatnik FMTU Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime korisnicko.ime@fmtu.uniri.hr
Djelatnik FZSRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime korisnicko.ime@fzsri.uniri.hr
Djelatnik GRADRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime korisnicko.ime@gradri.uniri.hr
Djelatnik MEDRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime korisnicko.ime@medri.uniri.hr
Djelatnik OBRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime korisnicko.ime@biotech.uniri.hr
Djelatnik OFRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime korisnicko.ime@phy.uniri.hr
Djelatnik OIRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime korisnicko.ime@inf.uniri.hr
Djelatnik OMRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime korisnicko.ime@math.uniri.hr
Djelatnik PFRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime korisnicko.ime@pfri.uniri.hr
Djelatnik PRAVRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime korisnicko.ime@pravri.uniri.hr
Djelatnik RITEH Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime korisnicko.ime@riteh.uniri.hr
Djelatnik Sveučilište u Rijeci Exchange https://owa.uniri.hr/owa/ UNIRI\korisnicko.ime korisnicko.ime@uniri.hr 3 GB
Djelatnik SVKRI Postfix https://mail.uniri.hr/ korisnicko.ime korisnicko.ime@svkri.uniri.hr
Djelatnik UFRI Exchange https://owa.uniri.hr/owa UNIRI\korisnicko.ime korisnicko.ime@ufri.uniri.hr 3 GB

*navedene E-mail adrese smatraju se službenim adresama u sustavima koji su u nadležnosti SIC-a.