G Suite for Education je komplet usluga u oblaku koje omogućuju nastavnicima i studentima jednostavnu komunikaciju i kolaboraciju upotrebom bilo kojeg uređaja sa bilo koje lokacije. Osnovni komplet usluga uključuje:


Korisnički račun za G Suite for Education SIC otvara na zahtjev koji treba biti upućen sa službene uniri adrese e-pošte na adresu . Prilikom stvaranja korisničkog računa djelatnicima uključujemo prosljeđivanje uniri e-pošte na Gmail dok studenti koji žele koristiti uslugu Gmail trebaju izmjeniti postavke Gmail-a prema ovim uputama.

Autentifikacija na G Suite for Education vrši se upotrebom @uniri.hr AAI@EduHr elektroničkog identiteta.