Sveučilišni informatički centar brine o funkcioniranju računalne mreže i telefonije na dvije lokacije, zgradi rektorata i kampusu Trsat. Obje lokacije u potpunosti su pokrivene fizičkom infrastrukturom (Ethernet).

Wireless signalom pokrivena je većina prostora na lokacijama koje održava SIC. Eduroam mreža standardno je dostupna na svim lokacijama gdje je to omogućeno infrastrukturom. Wireless mreže stvaramo po zahtjevu, ovisno o raspoloživoj infrastrukturi.

Djelatnicima je dostupna VPN usluga, kako bi s udaljenih lokacija na siguran način mogli koristiti lokalne mrežne resurse.

Upravljamo svim telefonskim sustavima na lokacijama rektorat i kampus Trsat.