Zašita osjetljivih podataka jedna je od odgovornosti svakog korisnika i administratora računala. Podaci se moraju zaštititi kako bi se osigurala privatnost korisnika i izbjegla krađa identiteta.

Neadekvatno odnošenje prema osjetljivim podacima može uzrokovati štetu i sramoćenje studenata, nastavnog i administrativnog osoblja Sveučilišta i posljedično može predstavljati reputacijski rizik samog Sveučilišta u Rijeci. Uzevši ovo u obzir, svim korisnicima je u interesu zaštititi osjetljive podatke koji su im povjereni.

Kako bi se zaštitili osjetljivi podaci, potrebno je pratiti osnovne smjernice, kao što su:
- zaštita podataka je ključna za sve akademske aktivnosti Sveučilišta u Rijeci
- potrebno je unaprijed poznavati proces upravljanja podacima. Bitno je planirati, izraditi i nadograđivati rutinske procedure pristupanja, upravljanja i sigurnog čuvanja podataka. Potrebno je osigurati da osobe zadužene za određene podatke budu upoznate s navedenim procedurama, a kako bi mogle reagirati u slučaju potrebe
- potrebno je poznavati strukturu podataka, kako bi se mogle odrediti razine zaštite potrebne za pojedine kategorije s ciljem čuvanja podataka i statusa povjerljivosti
- bitno je znati koje podatke čuvati, potrebno je na siguran način arhivirati ili uništiti starije podatke te iste ukloniti sa svih uređaja kao što su računala, mobiteli, vanjski diskovi i slično
- fizička sigurnost prvi je preduvjet osiguravanja poslovnog procesa. Niti najsigurnija lozinka ne može pomoći ukoliko je laptop ukraden. Potrebno je raditi sigurnosne kopije u slučaju gubitka istih na primarnoj lokaciji.