Sveučilišni informatički centar djeluje na dvije lokacije:

Kampus Trsat
Zgrada sveučilišnih odjela - 7. kat
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka
Telefon: 051 265 869

Rektorat
Ured br. 20
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka
Telefon: 051 406 514