Ukoliko vam je potrebna naša pomoć, slobodno nam se obratite na jedan od sljedećih načina:
1. slanjem poruke sa službene E-mail adrese na e-mail adresu  čime se zahtjev automatizmom unosi u sustav za podršku
2. popunjavanjem obrasca putem web sučelja na adresi https://sic.podrska.uniri.hr
3. telefonskim pozivom na broj 265-869 u slučaju nedostupnosti službenog E-maila i web sučelja.