Usluga udomljavanja WEB sjedišta je usluga kojom korisnik usluge dobiva mogućnost smještaja vlastitih internetskih stranica na neki od web poslužitelja u računalnoj mreži Sveučilišta u Rijeci. Na taj način korisnik može prezentirati informacije u željenom obliku putem internetskih stranica koje su danas najrašireniji način objave podataka na internetu. Ovisno o potrebi, dostupni su CMS (Joomla i Wordpress), e-mail alias i DNS zapis za poddomenu uniri.hr.

Internetske stranice ne smiju biti komercijalne prirode i moraju poštovati osnovne civilizacijske i moralne norme, sukladno Odluci o prihvatljivom korištenju CARNet mreže.

Usluga udomljavanja WEB sjedišta može se koristiti bez naknade, a može se zatražiti tako da se na e-mail adresu  pošalje popunjeni i ovjereni skenirani obrazac.